Blogthuoc.com rất coi trọng quyền riêng tư của bạn. Chính sách bảo mật này được lập ra để hỗ trợ bạn hiểu cách chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi và để giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt khi sử dụng trang web cũng như các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.

Vui lòng xem lại Chính sách Bảo mật này trước khi bạn sử dụng Trang web hoặc bất kỳ dịch vụ hoặc tính năng nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web. Bằng cách sử dụng Trang web và các dịch vụ và tính năng của Trang web, bạn đồng ý bị ràng buộc bởi Chính sách bảo mật này. Nếu bạn không đồng ý với Chính sách Bảo mật này, vui lòng không sử dụng Trang web và các dịch vụ và tính năng của Trang web.

1. Thu thập thông tin cá nhân:

– Chúng tôi thu thập, lưu trữ và xử lý một số thông tin cá nhân của bạn như: danh hiệu, tên, giới tính, ngày sinh, email, địa chỉ, số điện thoại.

– Chúng tôi sẽ dùng thông tin quý khách đã cung cấp để cung cấp các dịch vụ và thông tin yêu cầu thông qua website và theo yêu cầu của bạn.

– Hơn nữa, chúng tôi sẽ sử dụng các thông tin đó để quản lý tài khoản của bạn; nhận diện khách vào web, nghiên cứu nhân khẩu học, gửi thông tin bao gồm thông tin sản phẩm và dịch vụ. Nếu quý khách không muốn nhận bất cứ thông tin tiếp thị của chúng tôi thì có thể từ chối bất cứ lúc nào.

– Chúng tôi sẽ không chuyển thông tin cá nhân của bạn cho bên thứ ba.

– Quý khách cam kết bảo mật dữ liệu cá nhân và không được phép tiết lộ cho bên thứ ba. Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc dùng sai mật khẩu nếu đây không phải lỗi của chúng tôi.

– Chúng tôi có thể dùng thông tin cá nhân của bạn để nghiên cứu thị trường. mọi thông tin chi tiết sẽ được ẩn và chỉ được dùng để thống kê. Quý khách có thể từ chối không tham gia bất cứ lúc nào.

– Chúng tôi không thu thập thông tin từ bất kỳ cá nhân nào dưới 18 tuổi mà không có sự đồng ý của cha mẹ hoặc người giám hộ.

2. Sử dụng thông tin:

Blogthuoc.com không bán hoặc cho thuê thông tin liên hệ của bạn cho bất kỳ bên thứ ba nào. Và chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của bạn trong WellnessMama.com và các trang web liên quan để:

  • Tiến hành và xử lý các giao dịch với bạn;
  • Liên lạc với bạn, ví dụ như để trả lời các câu hỏi của bạn, gửi bản tin, email và / hoặc thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào đối với bất kỳ điều khoản pháp lý nào áp dụng cho Trang web hoặc bất kỳ thay đổi nào đối với Chính sách quyền riêng tư này;
  • Cải thiện Trang web và nội dung và dịch vụ được cung cấp trên Trang web;
  • Thực thi các điều khoản pháp lý chi phối việc bạn sử dụng luật áp dụng cho Trang web;
  • Bảo vệ Trang web, dịch vụ, hệ thống, thông tin, nhân viên, đối tác kinh doanh, nhà cung cấp dịch vụ, người dùng, khách hàng hoặc những người khác;
  • Và cho bất kỳ mục đích nào khác mà thông tin được thu thập và duy trì.

Chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin nhận dạng phi cá nhân của bạn để phân tích việc sử dụng trang web của chúng tôi, cải thiện thiết kế và nội dung trang web của chúng tôi, đưa ra các thông điệp tiếp thị có liên quan, cá nhân hóa trải nghiệm Internet của bạn và cung cấp cho bạn các sản phẩm và dịch vụ.

3. Bảo mật:

– Chúng tôi có biện pháp thích hợp về kỹ thuật và an ninh để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc trái pháp luật hoặc mất mát hoặc tiêu hủy hoặc thiệt hại cho thông tin của bạn.

– Quý khách tuyệt đối không sử dụng bất kỳ chương trình, công cụ hay hình thức nào khác để can thiệp vào hệ thống hay làm thay đổi cấu trúc dữ liệu. Nghiêm cấm việc phát tán, truyền bá hay cổ vũ cho bất kỳ hoạt động nào nhằm can thiệp, phá hoại hay xâm nhập vào dữ liệu của hệ thống website. Mọi vi phạm sẽ bị tước bỏ mọi quyền lợi cũng như sẽ bị truy tố trước pháp luật nếu cần thiết.

– Mọi thông tin sẽ được bảo mật nhưng trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu, chúng tôi sẽ buộc phải cung cấp những thông tin này cho các cơ quan pháp luật.

4. Các trang web và liên kết của bên thứ ba:

– Blogthuoc.com có ​​thể có các liên kết đến các trang web, sản phẩm và dịch vụ do các bên thứ ba điều hành. Nhiều (nhưng không phải tất cả) các liên kết trên Blogthuoc.com là các chương trình liên kết. Điều này có nghĩa là có một mã theo dõi đặc biệt được sử dụng và tôi có thể nhận được một khoản hoa hồng nhỏ nếu bạn mua một mặt hàng qua các liên kết này. Giá của mặt hàng là giá của chính nhà sản xuất/đơn vị phân phối, nó giữ nguyên đối với bạn cho dù đó có là chương trình liên kết hay không. Và việc sử dụng chương trình liên kết giúp tôi duy trì trang web này và hỗ trợ gia đình tôi.

– Trong một số trường hợp, tôi cũng có thể sử dụng liên kết và cung cấp mã giảm giá cho một mặt hàng. Trong những trường hợp này, tôi vẫn có thể kiếm được hoa hồng cho đơn vị liên kết và giá mua sẽ THẤP hơn cho bạn bằng cách sử dụng liên kết hoặc mã theo dõi này.

– Ưu tiên hàng đầu của tôi là luôn chia sẻ các nguồn lực để giúp bạn có một cuộc sống khỏe mạnh hơn và tôi sẽ chỉ liên kết đến các sản phẩm hoặc tài nguyên (liên kết hoặc cách khác) phù hợp với mục đích này. Do đó những sản phẩm mà tôi liên kết đến đều là sản phẩm tôi đã sử dụng cho bản thân, gia đình hoặc bạn bè.

– Xin lưu ý rằng những sản phẩm này được mua từ các công ty bên thứ ba và tôi không thể kiểm soát các công ty này hoặc có bất kỳ lợi ích tài chính nào khác ngoài mối quan hệ của một chương trình liên kết. Vì lý do này, tôi không thể đảm bảo rằng bất kỳ mặt hàng nào được mua qua các liên kết trên Blogthuoc.com đều được vận chuyển đúng thời gian, được đóng gói đúng cách hoặc bạn sẽ thích …vv. Mọi vấn đề hoặc thắc mắc về một sản phẩm cụ thể được mua thông qua một liên kết trên trang web này các bạn nên liên hệ trực tiếp với chính trang web bán hàng đó.

5.Sự đồng ý của bạn

– Bằng cách sử dụng trang web này, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của bạn như được mô tả trong Chính sách Bảo mật này. Nếu chúng tôi thay đổi các chính sách và quy trình bảo mật của mình, chúng tôi sẽ đăng những thay đổi đó trên trang web này để giúp bạn biết thông tin nào chúng tôi thu thập, cách chúng tôi sử dụng thông tin đó và chúng tôi có thể tiết lộ thông tin đó trong những trường hợp nào.

– Các điều kiện, điều khoản và nội dung của trang web này được điều chỉnh bởi luật pháp Việt Nam và tòa án Việt Nam có thẩm quyền xem xét